pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.7842
USD 106.1693
CHF 108.3771
GBP 129.0362
CAD 79.7564
HRK 15.9476
BAM 60.2221
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
10.03.2019.Poslovno Jutro

Nivo problematičnih kredita u decembru prošle godine najniži od 2008.

Nivo problematičnih kredita u decembru prošle godine najniži od 2008.Prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima na kraju decembra 2018. godine iznosilo je 5,7% – što je najniži nivo otkad je uvedena jedinstvena definicija i propisana obaveza izveštavanja, odnosno od septembra 2008. godine.

To znači da je učešće problematičnih kredita najniže otkad se ovaj pokazatelj meri, tako da nisu tačni navodi, koji se povremeno mogu čuti u javnosti, da se nivo problematičnih kredita vraća na pretkrizni nivo ili da je blizu tog nivoa.

Nakon usvajanja Strategije za rešavanje problematičnih kredita u avgustu 2015, Narodna banka Srbije je u toku 2015. i 2016. godine realizovala sve aktivnosti u skladu sa svojim Akcionim planom za sprovođenje Strategije.

Unapređeni su regulatorni okvir za tretman restrukturiranih potraživanja, proces upravljanja lošom aktivom u bankama, primena računovodstvenih standarda i praksi, povećana je transparentnost poslovanja banaka i unapređeno je upravljanje kolateralima u bankama.

Takođe, pored aktivnosti preduzetih u skladu sa Strategijom, Narodna banka Srbije je nastavila da, u okviru svoje supervizorske i regulatorne funkcije, sprovodi aktivnosti koje su doprinele daljem rešavanju problematičnih kredita.

Radi podsticanja banaka da efikasnije rešavaju pitanje problematičnih kredita u svojim portfolijima, u avgustu 2016. godine bankama je pružena mogućnost da, u slučaju smanjenja nivoa problematičnih kredita, umanje iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke i na taj način oslobode rezerve u kapitalu za novu kreditnu aktivnost.

Pored toga, u avgustu 2017. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je Odluku o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke, u skladu s kojom su banke dužne da izvrše direktan otpis problematičnih kredita koji su u potpunosti obezvređeni.

Najznačajniji kanali smanjenja problematičnih kredita jesu otpis, ustupanje (prodaja) i naplata potraživanja. Takođe, ekonomski oporavak i znatniji rast aktivnosti u privrednim sektorima stvorili su dodatni pozitivan impuls ka smanjenju problematičnih kredita.

Efekti primene aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u skladu sa Strategijom, uz efekte dodatnih regulatornih i supervizorskih aktivnosti, najbolje se vide u činjenici da je od usvajanja Strategije ukupan iznos problematičnih kredita manji za 70%, ili za 296 milijardi dinara. Pritom, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima bankarskog sektora smanjeno je za 16,5 procentnih poena – sa 22,2% na 5,7%.

Aktivnostima sprovedenim u proteklom periodu ojačan je sistem koji sprečava akumulaciju problematičnih kredita, a banke su podstaknute da efikasnije upravljaju kreditnim rizikom, da dodatno očiste svoje bilanse, kao i da ne odlažu rešavanje problematičnih kredita.

Sve to rezultiralo je stvaranjem odgovarajućeg ambijenta i prostora za novo kreditiranje, odnosno za dalji rast kreditne i privredne aktivnosti u Republici Srbiji, zaključuje se u saopštenju Narodne banke Srbije.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share