I menice bez papira

Bez autora
Nov 29 2022

Tačno do linije, nikako preko nje, čitkim slovima i sve da stane.

Ovo uputstvo bankarskog službenika građani, ali i privreda, koji se zadužuju u svojoj banci, izgleda neće više slušati.

Najverovatnije već za nekoliko meseci trebalo bi da zaživi nova elektronska usluga - digitalna menica.

Na zahtev privrede Narodna banka Srbije uveliko radi na ovom rešenju. U praksi, svi zajmovi i krediti ubuduće će zaista moći da se završe bez odlaska u banku.

- Digitalne menice su nešto za šta se Savet stranih investitora već dugo zalaže - objašnjava Aleksandar LJubić, izvršni direktor saveta stranih investitora. - U poslu digitalizacije ne sme ništa da ostane nedovršeno. Puno toga je Narodna banka uradila, QR kod i instant plaćanje. Sa stanovišta privrede to je odlično. Sve možete da završite onlajn, ali na kraju, ipak, morate da ustanete, obučete se i odete u banku. Smatrali smo da je vreme da se ide i dalje u reformama, jer postoji i spisak i registar menica. Naišli smo na razumevanje NBS. To je složen postupak, a insistirali smo da važi i za privredu i građane.

U NBS su nam potvrdili da se uvođenje elektronske menice očekuje u prvoj polovini 2023. Kako kažu, koristiće se uporedo sa papirnim, a doprineće efikasnosti i brzini poslovanja, ali i uštedi.

- Narodna banka Srbije se u ovom trenutku nalazi u završnoj fazi razvoja celokupnog informatičkog rešenja, pri čemu uporedo radi i sa svim bankama na prilagođavanju njihovih IKT sistema kako bi sve u potpunosti bile spremne za uvođenje elektronske menice u prvoj polovini 2023. - kažu u NBS. - Time će se stvoriti uslovi za dodatne uštede pre svega privredi, a zatim i građanima, s obzirom na značaj koji menica kao posebna vrsta hartija od vrednosti ima.

Kada se radi o samom rešenju, elektronske menice će sadržati sve one podatke koji su propisani Zakonom o menici i koji se sada koriste u praksi. Naime, korisnici će moći da ih u okviru svog naloga u posebnoj korisničkoj aplikaciji koju NBS razvija, kreiraju i popunjavaju. Moći će da ih registruju, prenose poveriocima i naplaćuju.

Više od sedam miliona

Trenutno je u centralnoj banci Srbije registrovano više od sedam miliona menica, pa će, smatraju, uvođenje elektronske menice doprineti efikasnosti. Kako kažu, na osnovu rešenja NBS, uvedena je mogućnost video-identifikacije i zaključivanja ugovora o finansijskim uslugama u elektronskom obliku i za one građane koji nemaju kvalifikovani elektronski potpis.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik