U Srbiji očekivani radni vek za tri godine niži od proseka EU

Bez autora
Jul 06 2022

Očekivani radni vek u 2021. godini u zemljama Evropske unije bio je 36 godina, a u Srbiji 33,8 godina, pokazuju poslednji podaci Eurostata.

Korona je uticala i na ovaj pokazatelj, pa je u 2020-oj godini, u kojoj je udar pandemije bio najjači, očekivani životni vek bio za tri meseca manji nego u 2019.

Podaci pokazuju da, tokom života, ljudi u proseku najduže rade u skandinavskim zemljama, a najmanje u zemljama sa periferije EU, pri čemu treba imati u vidu da na dužinu radnog veka utiču ne samo propisi o trenutku odlaska u starosnu penziju, nego i zdravlje stanovništva, odnosno dužina životnog veka, vreme ulaska u krug radnog stanovništva i drugo. Srbija je sa svojih 33,8 godina očekivanog radnog veka, takođe, pri dnu evropske lestvice.

U poslednje dve decenije, prosečan radni vek u Evropskoj uniji prvo je porastao sa 32 godine u 2001. na 35,9 godina, koliko je izmereno u 2019. godini. Tokom 2020. godine, usled zdravstvene krize izazvane koronom, prosek je opao na 35,6 godina, da bi se u 2021. godini ponovo vratio na nivo pre pandemije.

U zemljama Evropske unije najviši očekivani radni vek tokom 2021. godine zabeležen je u Holandiji (42,5 godine), Švedskoj (42,3 godine) i Danskoj (40,3 godina), a najniži prosek imala je Rumunija (31,3), Italija (31,6) i Grčka (32,9).

Kada je reč o muškarcima, koji inače imaju nešto duži radni vek od žena, evropski prosek za prethodnu godinu iznosi 38,2 godine. U ovoj kategoriji ponovo prednjače Holandija (44,3) i Švedska (43,6), dok je u Bugarskoj on najniži (34,6 godina).

Očekivani radni vek za žene u Evropskoj uniji je za pet godina kraći nego kod muškaraca i iznosi 33,7 godina. Među zemljama članicama znatno najduži očekivani radni vek je u Švedskoj (41 godina), a najniži u Italiji (26,9 godina).

U Srbiji je tokom 2019. godine očekivani radni vek iznosio 33,4 godine. Tokom pandemije opao je na 32,9 godina, dok u 2021. iznosi 33,8 godina. Nije bilo većih odstupanja u radnom veku između muškaraca i žena, u poređenju sa prethodnim godinama. Očekivani radni vek za muškarce, prema najnovijim podacima je 36,9 godina, a za žene 30,6 godina.

Očekivani radni vek je mera koja pokazuje koliko će godina, prema očekivanjima, osoba koja danas ima 15 godina, provesti kao deo korpusa radne snage, odnosno kao zaposlena ili nezaposlena.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik